Приватне акціонерне товариство

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 09 грудня 2013 року PDF Печать E-mail
Автор: lena   
06.11.2013 13:50

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ “ІНФОРЕСУРС  АГ” відбудуться  ­­09  грудня  2013 року об  1100 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72,  в  кабінеті  Директора.

Реєстрація  акціонерів  та  їх  представників  для  участі  у  загальних  зборах  починається  о  1000 за  місцем  проведення  зборів  та  закінчується о 1045.

Для участі у зборах при  собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт  та  відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата  складання  переліку  акціонерів, які  мають  право  на  участь у загальних  зборах  –     03  грудня  2013  рік.

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

 

1.      Обрання  членів лічильної  комісії та прийняття  рішення  про  припинення  їх  повноважень.  Затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  Товариства.

2.      Затвердження  змін  та  доповнень  до  Статуту  Товариства  шляхом  викладення  його  у новій редакції.

3.      Визначення  уповноваженої  особи  на  підписання Статуту Товариства  викладеного  у  новій  редакції.

4.      Надання  повноважень на здійснення заходів  щодо  державної  реєстрації Статуту Товариства  викладеного  у  новій  редакції.

5.      Припинення  повноважень  Директора  Товариства.

6.      Обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства.

7.      Створення  Наглядової  ради  Товариства.

 

Акціонери до проведення загальних  зборів за письмовим запитом  мають можливість ознайомитись з  документами, необхідними  для  прийняття  рішень  та  проектами  рішень  з  питань порядку денного  за  місцезнаходженням  Товариства у робочі  дні  з  900 до  1300 у  кабінеті  Директора  ПрАТ “ІНФОРЕСУРС  АГ” за  адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, а  в  день  проведення  загальних  зборів – також  у  місці  їх  проведення. Відповідальність  за  порядок ознайомлення акціонерів з  документами  пов’язаними з  порядком  денним та  рішеннями з питань порядку денного покладено на Директора Товариства.  Акціонери  в  порядку,  встановленому законодавством, мають  право  вносити  пропозиції  щодо  питань  порядку  денного  та  проектів  рішень  із  запропонованих  питань.

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 06.11.2013 р. у № 210(1714) Бюлетень. Відомості НКЦПФР

 

Телефон для  довідок: (044)  590-25-01

Директор Товариства

Обновлено 06.11.2013 14:14