Приватне акціонерне товариство

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1/14 ВІД 25.04.2014 Р. PDF Печать E-mail
Автор: lena   
25.04.2014 07:26

РІШЕННЯ  АКЦІОНЕРА  № 1/14

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ІНФОРЕСУРС  АГ»

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  21665079)

м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72                            25  квітня 2014 р.

На дату прийняття рішення акціонера ПрАТ «Інфоресурс АГ» Підлісного Володимира Григоровича, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства, статутний капітал Товариства становить  10 000 000,00 гривень, який, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій  № 122/10/1/08 виданого 17.03.2011 року Територіальним управлінням ДКЦПФР в м. Києві та  Київській області, поділено на  100 000  простих  іменних акцій номінальною вартістю 100,00  гривень.

Перелік акціонерів, які  мають  право  на  участь  у  загальних  зборах, складено  в  порядку, встановленому  законодавством  про  депозитарну  систему  України, станом  на  21.04.2014 р., і підтверджує, що в системі реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «Інфоресурс АГ» обліковується один акціонер Підлісний Володимир Григорович, якому належить 100 % акцій Товариства.

 

ПРИСУТНІ: Голова Наглядової ради Підлісний Володимир Григорович, члени Наглядової ради Мар’янчик Олена Петрівна та Гончарук Василь Михайлович. Директор Товариства Ясінський Сергій Миколайович.

 

ПІДЛІСНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, паспортні дані: АА 768142, виданий 12.05.1998 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, ідентифікаційний номер платника податків 2155046031, місце проживання:  м. Вінниця, вул. В. Порика, буд. 5-а, кв. 44.

 

 

 

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити  звіт  Наглядової  ради  Товариства  за  2013  рік. Роботу  Наглядової  ради  за  звітний  період  визнати  задовільною.

 

  1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за  2013  рік. Роботу  виконавчого органу  Товариства визнати  задовільною. Затвердити  основні  напрямки  діяльності  Товариства  на  2014рік.
  2. Затвердити  річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.  Здійснити  розподіл  отриманого  прибутку  за  підсумками  фінансово-господарської діяльності  за  2013  рік  у  розмірі  9,6  тис. грн.   наступним  чином:

– 0,48 тис. грн. (5 %  від  розміру  чистого  прибутку  за  2013  рік) направити  на   формування  резервного  капіталу  Товариства.

– 9,12 тис. грн. ( 95,0  % від  розміру  чистого  прибутку  за  2013 рік )  спрямувати   на  погашення збитків фінансово-господарської діяльності минулих років   Товариства.

 

  1. Обрати Ревізором Товариства Слободянюк Валентину Пилипівну, укласти з ним безоплатну цивільно-правову угоду. Уповноваження підписати цивільно-правову угоду покласти на Голову Наглядової ради Товариства.

 

6. Прийняти  рішення  про  попереднє  схвалення  значних правочинів, які  будуть укладені у  ході поточної господарської  діяльності товариства  протягом  одного  року  з  дати   прийняття  такого  рішення  граничною сукупною вартістю  5 000 000,00  (п’ять  мільйонів) гривень, а  саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;

- контрактів (договорів) купівлі-продажу  оборотних та необоротних активів;

- контрактів ( договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;

- договорів іпотеки, поруки , застави майна та майнових прав (по договорам оренди);

- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з  банками та фінансовими установами;

- договорів  комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;

- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій  виконання  контрактів (договорів) та отримання  авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод  до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концепсії, тощо.

 

6. Визначити   уповноважену   особу  –   Директора  Товариства  на  підписання  значних   правочинів, які  будуть   укладені  у  ході   поточної  господарської  діяльності  Товариства  протягом  одного  року  з  дати  прийняття  такого  рішення.

Одноосібне рішення акціонера  Підлісного  Володимира  Григоровича, що  є прерогативою вищого органу управління  Приватного акціонерного товариства  «Інфоресурс АГ»,  загальнообов’язкове для виконання  Наглядовою радою, Ревізором, виконавчим органом – Директором  Товариства, шляхом видання відповідних наказів та/або розпоряджень, та які повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства та Статуту Товариства.

Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність  за збитки, завдані Товариством своїми діями чи/або бездіяльністю, згідно із вимогами діючого законодавства України.

 

Акціонер  ПрАТ  «Інфоресурс АГ»                                В.Г. Підлісний